PBL – למידה מבוססת פרוייקטים

מהי למידה בעלת ערך ומשמעות? לימוד בצורה חדשנית מאפשר תיווך ישיר בין המורה לקבוצה הלומדת באמצעות חוויות עשיה ועיון וכך הכיתה עוסקת בתחומי דעת נרחבים. לימוד באמצעות פרויקטים מרחיב את עולמם התרבותי של תלמידים. הם נחשפים ליצירות אמנות, מאמרים ולשפה במשלב לשוני גבוה. התלמידים...