גם השנה נכלל ברשימת בתי הספר מצטיינים ערכית, חברתית ולימודית

שמחים לבשר בגאוה גדולה שבית הספר נכלל ברשימת בתי הספר מצטיינים ערכית, חברתית ולימודית לשנה״ל תשע״ט של משה״ח.
זכייה זו מעידה על עבודתנו והשקעתנו האינסופית ובאה לידי בטוי והערכה
כבוד גדול 

לינק לכתבה