רישום לבחינות חיצוניות מכללה – מועד אביב

כל סטודנט / בוגר במכללת הולץ רשאי להירשם לכל בחינה חיצונית בה נכשל, מעבדה, פרויקט או לשפר ציון.
ב ה צ ל ח ה

להרשמה למבחנים לחץ כאן