סיור סגל מורי הרב תחומי עמל הולץ בבסיס פלמחים

היום התקיים סיור לסגל מורי הרב תחומי עמל הולץ בבסיס פלמחים.
הסיור הינו חלק מחשיפת הצוות לתפקידי התלמידים בעתיד בחייל האוויר.
הסיור כלל ביקור ב:
-גף הדרכה- חדר מיומנויות הדרכה.
-טייסת "כוכב"- כטמ"מ
-טייס מסוקים
-גף תחקור