ביקור משלחת חינוך מיוחדת מתאילנד

היום ביקרה בביה״ס משלחת חינוך מתאילנד.
משלחת מנהלי בתי ספר מרחבי תאילנד הגיעה לבית הספר, כדי ללמוד על פדגוגיה חדשנית ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות בהוראה ולמידה.

תלמידנו האיכותיים והמדהימים הסבירו בגאווה על יחודיות בית הספר, על יזמות, פרוייקטים לימודיים ופרוייקט גמר 5יח״ל במקצוע ההתמחות.