"בום בוגרים" – קצינים בוגרי בית הספר מבקרים

בתאריך 25/4/18 התקיים "בום בוגרים" לשכבות ט+י.
ביום זה הגיעו 10 בוגרי בית הספר, קצינים המשרתים כיום בעמדות מפתח בחיל האוויר, להרצאות מוטיבציה
והסבירו לתלמידים את המשמעות של צמד המילים "בוגר הולץ"

בוגר הרב תחומי עמל הולץ  = העתיד פתוח לפניך בחיל האוויר ובתעשיה