הנדסת תוכנה וסייבר

על המגמה

הנדסת תוכנה (מדעי המחשב) היא תחום מרכזי בעולם הטכנולוגי שמסביבנו בעל השלכות רבות על תחומים אחרים. מדעי המחשב נתפסים כשפת הטכנולוגיה המשמשת לתיאור והבנת מבני מידע וידע, קשרים ותהליכים. כשפה, מדעי המחשב מאפשרת פתרון בעיות, ייצוג ידע ופורמליזציה של תהליכים ולכן תומכת בהבנת טכנולוגיה ובפיתוח מדעי-טכנולוגי ועקרונותיה משמשים כיום לעבודה מדעית והנדסית בתחומים רבים. תחום הסייבר אף הוא מוביל בעולם בכלל ובישראל בפרט וכולל התמודדות עם תופעת הפצחנות של אתרי אינטרנט ומערכות ממוחשבות, הגנה והתקפה במרחב הקיברנטי ועוד.

מהן המיומנויות הנדרשות מתלמידי המגמה

  • כישורי חשיבה מסדר גבוה
  • פתרון בעיות והיכולת לממשן באמצעות שפת מחשב תוך תכנון, בניית ובדיקת אלגוריתם הן מהמיומנויות הייחודיות לתחום מדעי המחשב.
  • מידול והפשטה הן מיומנויות נדרשות ונרכשות בתחום מדעי המחשב והתלמידים יוכלו ליישמם גם בתחומי ידע רבים מחוץ למדעי המחשב.

תוכנית לימודים

 

מגמה זו מורכבת מ- 10 יחידות לימוד לבגרות

מקצוע מוביל: 5 יחידות לימוד במדעי המחשב הנלמדות בכיתות י'-י"א, בחינת בגרות סוף כיתה י"א – 70%

מטלת ביצוע: פרויקט בתכנות בסביבת אינטרנט, הגשת פרויקט בסוף כיתה י' – 30%

התמחות: 5 יחידות פרויקט בתכנון ותכנות מערכות הנלמדות בכיתה י"ב, הגשת פרויקט בסוף כיתה י"ב

פירוט מקצועות הלימוד

 

כיתה

שלב

נושא

פירוט

יחידות לימוד

מתי נבחנים?

י'

מקצוע מוביל

יסודות מדעי המחשב

תכנות בשפת #C, משתנים, תנאים, לולאות ועוד. מחלקות ועצמים.

2

פרק בבחינת בגרות בסוף כיתה י"א. 70% מציון מקצוע מוביל.

י'

מטלת ביצוע

פרויקט בתכנות בסביבת אינטרנט

עיצוב דף אינטרנט, תכנות צד לקוח באמצעות Java Script, תכנות צד שרת באמצעות טכנולוגיית ASPX

1

הגשת פרויקט בסוף כיתה י'. 30% מציון מקצוע מוביל.

י"א

מקצוע מוביל

מבני נתונים

רשימת חוליות, תור, מחסנית ועוד.

1

פרק בבחינת בגרות בסוף כיתה י"א. 70% מציון מקצוע מוביל.

י"א

מקצוע מוביל

יחידה תיאורטית: מודלים חישובים

שפות ואוטומטים, מכונת טיורניג, ועוד.

1

פרק בבחינת בגרות בסוף כיתה י"א. 70% מציון מקצוע מוביל.

י"ב

התמחות

תכנון ותכנות מערכות

פרויקט בתחום האינטרנט הקשור לסייבר

5

הגשת פרויקט בסוף כיתה י"ב.

לאירוע חשיפת המגמה החדשה