פרויקט הנצחת זכרו של זלמן שזר-שר החינוך ונשיא המדינה