מצטייני סמסטר א תש"ף- בית הספר הייחודי ארצי הרב תחומי עמל הולץ חיל האוויר