יום סיור בבסיס המאמץ של בית הספר היחודי ארצי – עמל הולץ חיל האויר