דמוקרטון עמל 2020 בסימן צדק חברתי: טבע- סביבה- קהילה