צדק חברתי – פרויקט באזרחות ללמידה משמעותית לשכבת כיתות ט'- הרב תחומי עמל הולץ

העיסוק בשאלת צדק חברתי, מובילה דיון מעמיק במגוון סוגיות של שסעים, פערים, סולידאריות בחברה בה אנו חיים, ובירור מקורות הזהות הערכיים המעצבים את תפיסתנו- וזה בסיס הפרויקט לתלמידי כיתה ט.

הפרויקט נבנה על בסיס תכנית העמקה ייחודית בנושא צדק חברתי, מעורבות ואזרחות פעילה. המטרה, לאפשר לתלמידים לקשר באופן מעשי בין לימודי המקצוע בכיתה לבין המציאות היומיומית.

תוצרי הפרויקט:

  •    עבודת חקר בקבוצות של 3-5 תלמידים.
  •    סיור חברתי בדרום תל אביב לבחינת תהליכים ומציאות חברתית.

כיתה ותחום דעת

התכנית תופעל בשכבת כיתות ט', במסגרת שיעורי אזרחות.

שמות המורים: ליאור קובץ', סוניה אלפנדרי, ניסים כהן.

מטרות יחידת הלימוד

  • פיתוח הידע וההבנה של התלמידים בתחומי חברה ורווחה, פערים חברתיים, קבוצות וזהות.
  • חשיפה והבנה של תהליכים חברתיים עכשוויים.
  • עידוד התלמידים לבחינת המציאות ומעורבות חברתית שלהם בהשפעה עליה.