PBL – למידה מבוססת פרוייקטים

מהי למידה בעלת ערך ומשמעות?

לימוד בצורה חדשנית מאפשר תיווך ישיר בין המורה לקבוצה הלומדת באמצעות חוויות עשיה ועיון וכך הכיתה עוסקת בתחומי דעת נרחבים. לימוד באמצעות פרויקטים מרחיב את עולמם התרבותי של תלמידים. הם נחשפים ליצירות אמנות, מאמרים ולשפה במשלב לשוני גבוה. התלמידים מפתחים חשיבה ביקורתית עם התייחסות לדילמות מוסריות שרלוונטיות גם לעולמם. הבנת דילמה מתוך פרקי הלימוד השונים מסייעת לתלמיד להגיע להכרעה ערכית ומושכלת ומקנה לו כלים להמשך חיו הבוגרים.