פרויקט שמואלשון- למידה חדשנית

שכבת ט' – פרויקט שמואלשון.

הכרת פרשיות ספר שמואל השונות, תוך הבנת פשטי המקראות והמפרשים, חשיפה לביטויים ולמשמעים וכן מגע עם רבדי השפה השונים דרך הלימוד של הספר. קישור לפרויקט: שמואלשון.

שכבת י' – פרויקט מקורות אנרגיה שונים.