ערב תוצרי הלמידה- סמסטר ב תשע"ב

ערב הצגת תוצרי למידה ופרויקטים מיוחדים של סמסטר ב נערך היום
ביחד עם יום הורים מיוחד.
התלמידים הציגו את התוצרים המיוחדים שלהם במקצועיות ובחן.
התמונות לפניכם >>