חשיפת מגמת חדשה: הנדסת תוכנה וסייבר

במפגש מרשים שנערך בבית הספר, נחשפה מגמה חדשה לשנת הלימודים תשע"ג:
מדעי המחשב- הנדסת תוכנה וסייבר (מתאים לתלמידי א1 במתמטיקה שיעבורו מבחן מיון בהצלחה)