ארוע פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב

כך פתחנו את שנת הלימודים תשפ"ב ברב תחומי עמל  הולץ חיל האוויר