יום הנערה לתלמידות הרב תחומי עמל הולץ – ע״ש אירית בירן ז״ל