הערכה חלופית

פרויקט שמואלשון- למידה חדשנית

שכבת ט' – פרויקט שמואלשון. הכרת פרשיות ספר שמואל השונות, תוך הבנת פשטי המקראות והמפרשים, חשיפה לביטויים ולמשמעים וכן מגע עם רבדי השפה השונים דרך הלימוד של הספר. קישור לפרויקט: שמואלשון. שכבת י' – פרויקט מקורות אנרגיה שונים.  

PBL – למידה מבוססת פרוייקטים

מהי למידה בעלת ערך ומשמעות? לימוד בצורה חדשנית מאפשר תיווך ישיר בין המורה לקבוצה הלומדת באמצעות חוויות עשיה ועיון וכך הכיתה עוסקת בתחומי דעת...